- Feilen ligger ikke i Helseplattformen, men ble avdekket av helsepersonell som bruker Helseplattformen, sier fagdirektør og lege Jacob Holter Grundt i Helsedirektoratet.

- Feilen ligger ikke i Helseplattformen, men ble avdekket av helsepersonell som bruker Helseplattformen, sier fagdirektør og lege Jacob Holter Grundt i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

Ber kommuner sjekke medisineringslister. Sykehjemspasienter kan ha fått sjudobbel dose

Pasienter blant annet på sykehjem kan ha fått sjudobbel dose før feilen etter tre år ble avdekket av en ansatt.

– Vi kan ikke si om en eller flere pasienter har fått så høy dose at det i verste fall har ført til dødsfall, sier, fagdirektør og lege Jacob Holter Grundt i Helsedirektoratet.

En feil hos en journalleverandør har ført til at pasienter i pleie- og omsorgssektoren og sykehus kan ha fått en sjudobbel dose i stedet for én. Feilen kan spores tilbake til 2021. 

– Feilen ligger ikke i Helseplattformen, men ble avdekket av helsepersonell som bruker Helseplattformen, sier Holter Grundt.

– Hvordan er det mulig at slike feil kan vare i årevis uten å bli oppdaget?

– Helsepersonell skal alltid vurdere om utskrevet dosering er korrekt. Derfor tror vi at feilen er oppdaget og rettet i virksomheter tidligere, uten at den er varslet videre. 

Endret dosering

Det er ikke fare for at personer som har hentet resepter på apoteket selv har blitt utsatt for feilen, ifølge Holter Grundt. 

Feilen gjelder legemidler som blir hentet ut av helsepersonell på sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus via pasientjournaler og kurvesystemer. En elektronisk kurve er et datasystem som er en integrert del av elektronisk pasientbehandling.

Feilen har oppstått ved at ukentlig dosering er endret til daglig dosering. Helsedirektoratet tror hittil at det gjelder 2.000 av totalt 11 millioner resepter og legemidler med til sammen omtrent 40 virkestoffer.

Medikamenter som er brukt er blant annet medisin mot forebygging av osteoporose hos eldre personer med høy risiko for brudd, medisin for å forebygge migrene hos voksne som har minst fire migrenedager per måned.

Ber kommuner sjekke

Direktoratet ber kommuner sjekke medisinlister.

– Vi ønsker at sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester gjennomgår sine medikamentkurver og medisinkort, med spesielt fokus på legemidler som vanligvis doseres sjeldnere enn daglig, sier Holter Grundt.

Helsedirektorat har laget en liste over de aktuelle legemidlene. Du kan finne listen her.