Stortinget vil vite hvor mange lærere som årlig blir utsatt for vold og trusler.

Stortinget vil vite hvor mange lærere som årlig blir utsatt for vold og trusler.

Foto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget vil ha årlige voldstall fra skolene

Frps forslag om å få årlig statistikk på hvor mange ansatte i skolene som blir utsatt for vold og trusler, fikk tirsdag bred støtte på Stortinget.

Utdanningspolitisk talsperson Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet fremmet tirsdag en rekke forslag i Stortinget som skal hindre vold i den norske skolen.

Forslaget om å få årlig statistikk på hvor mange ansatte i skolene som blir utsatt for vold og trusler, fikk bred støtte på Stortinget, skriver Utdanningsnytt. I dag er det slik at det varierer hvordan og hva de enkelte kommuner rapporterer.

Ifølge Utdanningsnytt, som har kartlagt vold og trusler mot ansatte i de 20 største kommunene i Norge, kommer det fram at det i fjor kom inn over 20 000 avviksmeldinger på vold og trusler i disse kommunene. Hvordan avvik meldes, varierer mye fra kommune til kommune.

– Dette er det mest alvorlige i norsk skole i dag. Vi har en voldsepidemi, sier Gulati til Klassekampen.

Fem forslag

Ifølge Utdanningsnytt fremmet Frp fem forslag som tirsdag ble debattert i Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan lærerens stilling i skolen kan styrkes, herunder gjennom økt myndighet, utvidede fullmakter for bortvisning av elever, anledning til å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner og lignende. Forslagene bør også inkludere en styrking av skoleledelsens mulighet og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler som skjer i skolen. Om nødvendig for gjennomføring av tiltakene bes regjeringen fremme forslag til konkrete lovendringer.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for økt fokus på klasseledelse i lærerutdanningen.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for økt involvering av foreldre og foresatte ved alvorlige overtramp av ordensreglementet i skolen.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler, vurdere innføring av faste rutiner for politianmeldelse fra skolens side ved alvorlig vold og trusler, og vurdere hvilke reaksjoner som kan ilegges personer som utøver vold og trusler i skolen.
  • Stortinget ber regjeringen om årlig å rapportere om statistikk og utviklingen når det gjelder vold og trusler i norsk skole.

Uklare rettslige rammer

Nylig foreslo regjeringen en ny opplæringslov. Dette forslaget har blitt kritisert for å mangle regler for hvordan en lærer kan gripe inn overfor elever som utagerer.

Regjeringen har sagt til avisen at det i dag er uklare rettslige rammer for når en lærer kan bruke fysisk makt. De har lovet at det skal komme forslag til slike regler før sommeren, men disse vil tidligst kunne tre i kraft fra høsten 2024.

– Det trengs tiltak nå, sier Gulati.

(©NTB)