Skien vant prisen for Attraktiv by i 2021. Nye tall fra SSB viser at det er omtrent like attraktivt å bo i Telemark for kvinner som for menn.

Skien vant prisen for Attraktiv by i 2021. Nye tall fra SSB viser at det er omtrent like attraktivt å bo i Telemark for kvinner som for menn.

Foto: Britt Glosvik

Her er det minst forskjell i antall kvinner og menn

Det er minst forskjell i antall kvinner og menn i østlandsfylkene. Bare i ett fylke bor det flere kvinner enn menn.

Vestfold og Telemark er de to fylkene i landet der forskjellen på antall kvinner og menn er minst. Her bor det nesten like mange av hvert kjønn. I Telemark er det registrert bare 179 flere menn enn kvinner og i Vestfold 196 flere kvinner enn menn.

Innlandet kommer på en god tredjeplass i kjønnsfordeling i fylkene. Her er det bare 1.064 flere menn enn kvinner. Østfold er også oppe og lukter på pallplass. Her er det registrert 1.566 flere menn enn kvinner.