10.497 personer fra Ukraina har søkt om asyl i Norge. Flyktninger har fulle helserettigheter så lenge oppholdet er ment å vare i 12 måneder eller mer.

10.497 personer fra Ukraina har søkt om asyl i Norge. Flyktninger har fulle helserettigheter så lenge oppholdet er ment å vare i 12 måneder eller mer.

Foto: Javad Parsa / NTB

19 kommuner har kritisk legetilbud for flyktninger

Lindesnes og Molde er blant kommunene som strever mest med å gi et helsetilbud til flyktninger, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

– Når det er krevende i utgangspunktet å overholde tidsfrister, blir ikke ventetiden kortere når det kommer flyktninger, sier kommunalsjef Heidi Henanger Haven for velferd i Lindesnes. 

Kommunene har svart på spørsmål fra Helsedirektoratet om kapasitet på tjenester for flyktninger siden 14. mars.