«Kaldheim (...) har ansvaret for kommunens katastrofalt dårlige risikoarbeid. Derfor, og fordi det er en overordnet leders ansvar å redusere trykket som nå rettes mot noen av kommunens mellomledere og ikke minst de ansatte, bør Kaldheim gå av», skriver ansvarlig redaktør Kristin Monstad i Drammens Tidende. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Krever at rådmannen går nå

Drammen-rådmann Osmund Kaldheim må gå som følge av den knusende kritikken i granskingen av mislighetene i byggesakavdelingen, konkluderer lokalavisredaktør.

I en kommentar i Drammens Tidende publisert i går kveld, krever ansvarlig redaktør Kristin Monstad at Kaldheim går av umiddelbart.

Bakgrunnen er den knusende kritikken Drammen kommune får i granskingsrapporten som ble lagt fram tidligere denne uka.

Særlig ett aspekt trekker Monstad fram i kommentaren – kritikken kommunen får for ikke å ha en betryggende kontroll i samsvar med kommuneloven § 23.2, som handler nettopp om administrasjonssjefens ansvar: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll», heter det.

«De to personene som er siktet bærer selvfølgelig selv skylden for det de skal ha gjort. Men det er Kaldheim som har ansvaret for kommunens katastrofalt dårlige risikoarbeid. Derfor, og fordi det er en overordnet leders ansvar å redusere trykket som nå rettes mot noen av kommunens mellomledere og ikke minst de ansatte, bør Kaldheim gå av», skriver Monstad i kommentaren.

Kaldheim har allerede sagt opp jobben i Drammen for å bli direktør i Husbanken.

Da Kommunal Rapport intervjuet Kaldheim om hans ansvar tidligere denne uka, ville han ikke kommentere enkeltheter i rapporten, men sa at han tok selvkritikk.

– Rapporten inneholder krass kritikk av ledelsen i Drammen kommune. Hva er din kommentar til det?

– At rådmannen tok initiativ til ekstern gransking for å få alle forhold belyst, og vi arbeider nå med å følge opp rapporten, var Kaldheims svar da.

Kaldheim kommuniserer via presseavdelingen i Drammen kommune fredag ettermiddag at han ikke ønsker å kommentere utspillet fra lokalavisredaktøren.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.