Taket på Tiller videregående skole i Trondheim er dekket med solceller. I kjelleren samles energien i brukte elbilbatterier.

Taket på Tiller videregående skole i Trondheim er dekket med solceller. I kjelleren samles energien i brukte elbilbatterier.

Foto: Trøndelag fylkeskommune

På denne skolen får brukte elbilbatterier nytt liv

– Om et batteri har gått ned til 70 prosent virkningsgrad i elbil, kan det fungere kjempelenge stasjonært i et bygg, sier Torger Mjønes i Trøndelag fylkeskommune.

Inne i noen mørke skap i kjelleren på nyrenoverte Tiller videregående skole i Trondheim står 16 gamle el-bilbatterier fra Nissan Leaf. De er ikke gjemt der for å glemmes, men de brukes til å lagre energi fra solcelleanlegget på skoletaket.

– Å få til forlenga livssyklus på batteriene er et spennende prosjekt. Det handler om å få brukt det i energisystemet, sier Torger Mjønes som er fagsjef energi og miljø i Trøndelag fylkeskommune.