Anleggsarbeiderne er i ferd med å rigge seg til ved Breivikbotn skole i Hasvik. Når skolen, som også huser rådhus og svømmehall, er ferdig totalrehabilitert våren 2023, tror fagleder Halvard Holst-Olsen at energiforbruket går ned.

Anleggsarbeiderne er i ferd med å rigge seg til ved Breivikbotn skole i Hasvik. Når skolen, som også huser rådhus og svømmehall, er ferdig totalrehabilitert våren 2023, tror fagleder Halvard Holst-Olsen at energiforbruket går ned.

Foto: Halvard Holst-Olsen/Hasvik kommune

Dette er kommunen med landets høyeste strømforbruk

Ingen kommune bruker mer strøm per kvadratmeter kommunale formålsbygg enn Hasvik.

I 2021 brukte Hasvik 867 kWh per kvadratmeter kommunale formålsbygg, ifølge Kostra-tall. Det er klart mest i landet. Fra Hasvik er det et solid hopp til de neste kommunene på lista; Lyngen og Tjeldsund. De to har et forbruk på henholdsvis 491 og 369 kWh per kvadratmeter.

De tre kommunene kan prise seg lykkelige over at de befinner seg i Troms og Finnmark, og følgelig nyter godt av lave priser på strøm.