Skjeftelia trygghetsbolig i Steinkjer er sannsynligvis den første trygghetsboligen i landet.

Skjeftelia trygghetsbolig i Steinkjer er sannsynligvis den første trygghetsboligen i landet.

Foto: Berit Almendingen

Slik vil Husbanken hjelpe kommunene

Regjeringen bør gi blant annet kommuner tilskudd på 30 prosent av anleggskostnadene til trygghetsboliger, mener Husbanken. 

– Det foreslås en tilskuddssats på 30 prosent av godkjente anleggskostnader opp til et maksimalt tak med en nedskrivingsperiode på 20 år, skriver Husbanken i det splitter nye Eldreboligprogrammet.