Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Viken mener politikernes målsetting om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, ikke nødvendigvis tjener de eldre og deres pårørende.
Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Viken mener politikernes målsetting om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, ikke nødvendigvis tjener de eldre og deres pårørende.Foto: Elin Svendsen

Dør mens klager på sykehjemsavslag behandles

– De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må vi lytte ekstra godt til dem som ønsker sykehjemsplass, sier pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Viken.

Hvert år mottar landets 15 pasient- og brukerombud rundt 15.000 henvendelser fra pårørende og brukere av ulike helse- og omsorgstjenester. Omtrent halvparten av alle henvendelsene gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mange av henvendelsene handler om avslag på sykehjemsplass.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.