– Dersom det blir bred støtte til forslaget i styringsdokumentet, må vi legge til grunn at det er ønske om at arbeidet videreføres, sier områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

– Dersom det blir bred støtte til forslaget i styringsdokumentet, må vi legge til grunn at det er ønske om at arbeidet videreføres, sier områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i forskning, innovasjon og digitalisering i KS. 

Foto: Terje Lien

KS: Første steg av journalløft vil koste 110 millioner

Støtter kommunene det nye forslaget om journalløft, må planene gjennomføres, mener KS. Det til tross for at regjeringen har skutt journalløftet ned.

Etter at gigantprosjektet Akson totalhavarerte, har interimsselskapet for Felles kommunal journal (FKJ) nå lagt fram et nytt forslag til pasientjournal for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge.

Forslaget er sendt på høring til alle interesserte, men spesielt til regionale digitaliseringsnettverk og kommunedirektørutvalg. Fristen for å avgi innspill er 31. januar neste år.