Selvkostreglene bør sikre lave gebyrer og effektive avfallstjenester for innbyggerne, mener Gunnar Grini. Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt

Viktig gjennomgang av selvkost

Det er gledelig at den nye regjeringen lover å innføre et nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter.

Vi stiller oss undrende til pengebruken i deler av den kommunale avfallsbransjen.

Flere kommunale tjenester finansieres gjennom innkreving av gebyrer fra innbyggerne, for eksempel vannforsyning, avløp og håndtering av husholdningens avfall. For slike kommunale tjenester er regelen at gebyrene fra forbrukerne ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. Innbyggerne betaler inn det tjenesten koster. Kommunen kan ikke tjene penger på å utføre tjenesten. Dette kalles selvkost.

En utfordring ved selvkostsystemet er at dette ikke gir kommunene noen insentiver til effektiv drift. Selvkost beskriver det kommunens tjenester koster, men ikke hva det reelt sett burde ha kostet. Hvis en kommune driver ineffektivt, blir bare ineffektiviteten en del av gebyrgrunnlaget som betales av innbyggerne. Dette er uheldig. Det bør lønne seg å levere gode tjenester på en effektiv måte.

I Norsk Industri kjenner vi best avfalls- og gjenvinningsbransjen. Kommunene har ansvar for å sørge for innsamling og behandling av husholdningsavfall. Vi ser store forskjeller i både avfallsgebyr og kvalitet på tjenestene som leveres.

For eksempel betalte en gjennomsnittshusholdning i Tønsberg under 2.000 kroner (eks. mva.) for renovasjonstjenesten i 2017. Over 65 prosent av husholdningsavfallet gikk til materialgjenvinning, noe som bygger opp under politiske mål i avfallspolitikken.

Til sammenligning betalte husholdninger i Tromsø nesten 4.000 kroner i avfallsgebyr. Under 35 prosent av husholdningsavfallet i Tromsø gikk til materialgjenvinning i 2017. Tilsvarende eksempler og forskjeller finnes i hele landet.

Det kan være gode årsaker til at størrelsen på renovasjonsgebyrer varierer mellom kommuner. Gebyret avhenger av flere faktorer, som befolkningsgrunnlag, demografi, løsninger for kildesortering osv. Men, vi ser stadig eksempler på at pengebruken i enkelte kommuner er ute av kontroll. Samtidig er avfallsinvesteringene risikofrie, fordi kostnadene til sjuende og sist dekkes av innbyggerne.

Vi stiller oss undrende til pengebruken i deler av den kommunale avfallsbransjen. Det gir ikke mening at bruk av hundretalls millioner på overdimensjonerte avfallsanlegg får applaus, mens kommuner som løser avfallsoppgavene like godt og mer effektivt, sjelden får den samme positive oppmerksomheten.

I den nye regjeringens politiske plattform loves det å innføre et nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter som sikrer lave gebyrer og effektive tjenester for innbyggerne.

Dette er gledelig, og Norsk Industri ser fram til dette arbeidet. Vårt budskap er at dagens regler for selvkost bør suppleres med mekanismer som belønner kommuner som løser sine lovpålagte oppgaver godt og effektivt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.