Festival-Norge er hardt rammet, og det får store konsekvenser, skriver kulturpolitikere på Agder.

Festival-Norge er hardt rammet, og det får store konsekvenser, skriver kulturpolitikere på Agder.

Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi vet hva vi har – og vil ikke miste det!

Norske konsertarrangører besitter en kompetanse vi ikke har råd å miste.

Vi er svært bekymret for kulturlivet i Agder i kjølvannet av pandemien, og vil spesielt påpeke at kompensasjonsordningene for kulturlivet ikke ser ut til å treffe flere av de viktige og godt innarbeidede festivalene i vårt fylke.

Statlige kompensasjonsordninger bør overføres til fylkeskommunene.

Derfor ber vi kulturministeren utvide ordningen, slik at den treffer bedre, ved blant annet å belønne de som tenker alternativt og sikre kompetanse og kontinuitet.

Fremtiden er fortsatt usikker, og bransjen trenger mer forutsigbarhet og treffsikre ordninger. Det gjelder ikke bare selve festivalen eller den enkelte kunstner – problemene angår hele verdikjeden.

Kulturministerens nylige offentliggjøring av ytterligere 650 millioner kroner til kompensasjonsordning for kulturlivet er blant annet rettet mot kunstnere. Det er positivt og viser at kulturministeren vår lytter til innspill, men Festival- og Kultur-Norge består av en lang rekke fagfolk utover de rent kunstneriske.

Festival-Norge er hardt rammet, og det får store konsekvenser for alle som har en stor del av årets inntekter i sommermånedene. Festivalene er av svært stor betydning både for livskvaliteten til innbyggerne våre, tilreisende, det lokale næringslivet og frivillige lag og foreninger. Ikke minst er de meget sentrale i vår identitetsbygging, både for kommunene og fylket!

Bransjen selv har beregnet at inntektstapet er langt større enn de 650 millionene som til nå er bevilget. Tallet som nevnes er 3 milliarder.

Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene. Festivalene og kunstnerne som «leverer» tjenestene, er viktige for landsdelen vår. Det de leverer er vår merkevare, et viktig kvalitetsstempel.

I det lange løp er det viktig å sikre livskraftige organisasjoner og å sikre mangfoldet. De fleste kunstnere har varierende inntekter, og det har betydd at kompensasjonsordningene er mindre treffsikre enn for andre bransjer. Kulturen er i en særstilling, all den tid det både er kunst og næringsliv.

Det er viktig at kompensasjonsordningen treffer enda bedre, for å sikre festivalene og at de kan beholde sin opparbeidede spisskompetanse og verdifulle, bredt oppbygde nettverk innen kultur- og fagområder.

Kompetansen som kulturlivet besitter, må ikke undervurderes: Alt fra logistikk, sceneteknisk, kunstnerisk, ledelse og merkantilt. Ofte er det mennesker med spisskompetanse og med unike kombinasjoner av kompetanser. Pause i, eller opphør av, en festival eller en sesong kan føre til at denne kompetansen forsvinner for godt.

Statlige kompensasjonsordninger bør framover overføres til fylkeskommunene. Agder fylkeskommune som regional aktør, har god kjennskap til og mulighet for tett dialog med feltet.

I gjenoppbygging av kunst- og kulturfeltet vil vi ha større mulighet til å treffe riktig i forhold til de enkelte behov og problemstillinger som nå kommer til syne.

Dagens ordning treffer fortsatt ikke godt nok!