Det har vært bortimot kjemisk fritt for omsorg for folk i byene, skriver Thor Haakon Bakke.

Det har vært bortimot kjemisk fritt for omsorg for folk i byene, skriver Thor Haakon Bakke.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi trenger en egen byminister. Nå!

Den nye kommunalministeren fortsetter der forgjengeren slapp, med totalt å ignorere stedene hvor det bor flest vanlige folk: I byene.

Byene trenger en minister som bryr seg. Byene fortjener en representant i regjeringen som ikke bruker tiden sin på nedbygging av myr og strandsone, men en som ser byenes behov.

Det trengs en minister som ikke er allergisk mot alt som har med byer å gjøre.

Folk flest bor i tettbygd strøk, også den vanlige sorten blant oss. Men når distrikts- og kommunalministeren sier han vil «ta hele landet i bruk» betyr det alt, utenom byene.

Vi har fått en ny kommunal- og distriktsminister. Det distriktspopulistiske ytterpunktet i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, vil ikke være dårligere enn forgjengeren og starter like gjerne statsrådsarbeidet med å foreslå å bygge ned natur i stor stil.

Han fortsetter der forgjengeren slapp, med totalt å ignorere stedene hvor det bor flest vanlige folk: I byene.

Støre-regjeringens representanter med ansvar for byene har så langt brukt tiden sin utelukkende på distriktene: Bredbånd i distriktene, bygdevekstavtaler, lavere arbeidsgiveravgift utenfor tettbygd strøk, og flere hundre millioner ekstra til distriktsnæringer, en egen pakke på mange hundre millioner til Andøya.

Isolert sett kurante ting, men samtidig vil altså regjeringen bruke hundrevis av millioner til å krympe fylker og kommuner i størrelse og innbyggertall. Man kan undres om det er fordi de ønsker flere små steder?

Den nye ministeren gikk til valg på billigere bensin og diesel, å nekte byene nullutslippssoner som er viktige for å redusere utslipp og støy, og å dyrke myr i stor stil.

Han følger opp med å levere på løftene og varsler nå at så godt som alle andre hensyn skal vike, om det er flom, kulturminner eller myr: Distriktene skal utvikles, samma hva som står i veien. Har regjeringen gitt opp å balansere distrikt og tettbygd strøk?

Det har vært bortimot kjemisk fritt for omsorg for folk i byene. Det eneste egne tiltaket som har blitt frontet av ansvarlig minister, er noen ekstra millioner til områdesatsingen.

Ting som regjeringen ikke fronter, men som de kjører på med allikevel, er et overdimensjonert regjeringskvartal i Oslo til 40 milliarder kroner som Senterpartiet vil videreføre. Et prosjekt vanlige folk ikke vil merke noe til i hverdagen sin.

Dette skjer samtidig som en rekke byer står i store og spennende oppgaver, som for eksempel å omdanne gamle og svære industriområder til fremtidens nabolag med elver, med tilgang på sjø og opplevelser.

Det skjer en enorm innovasjon innenfor næringslivet i byene hvor du har store universiteter og kunnskapsklynger, men bykommuner leder også an på naturvern og kjemper for å tilby innbyggerne muligheten til å leve gode kortreiste, klima- og menneskevennlige liv.

Det trengs en minister som ikke er allergisk mot alt som har med byer å gjøre.

Det er nok av lavthengende frukter å ta tak i: FN er krystallklare i sin siste rapport om at det må skje større utslippskutt i tettbygd strøk.

Vi trenger mer sykkel og gange, mer kollektiv og vi må bo tettere og hyggeligere, ta vare på byggene vi har og bruke dem til nye formål.

Regjeringens svar er så langt ikke å øke midlene til byvekstavtalene, men virker heller å fordele dem utover til flere mindre byområder.

Mer penger er ikke lovet, tvert imot. Navnet på avtalene må gjerne endres til «bærekraftige lokalsamfunn» eller noe sånt, hvis det gjør det enklere for regjeringen å hive seg på, det jo egentlig det det handler om.

Noe byene og senterpartiministre faktisk er enige om er viktigheten av matjord. Nylig fikk undertegnede brev om at jeg må holde jordvern høyt, men selv her feiler de.

Én av de største truslene for matjorda lokalt og nasjonalt er staten selv, med deres store byggeprosjekter, ikke minst motorveier, inn mot byene.

Dette bør være enkle prosjekter å stanse for en distriktsorientert sjel som Gjelsvik, og slik vi tidligere har synliggjort for Senterpartiet, vil det spare massive summer som kan brukes til utvikling for folk flest over hele landet.

Ellers er det jo bare å kjøre på med god bypolitikk, som å avgiftsbelaste private parkeringsanlegg, vri skattesystemet mot sykkel og samkjøring og satse på levekårsområder hvor de fattigste barna i landet bor. Listen er lang, det er bare å starte.

Men vi trenger nok en byminister for å få komme ut av startblokken. Verken klima eller innbyggere har gjort noe for å fortjene fire år uten noen som vil noe med stedene der folk flest bor.

Innlegget ble først publisert på TV 2.