SSB kom nylig med tall som viser at det var en økning av byggavfall i 2022, hvor nesten 50 prosent stammer fra riving av bygg. Kan vi ikke bruke disse dataene flere ganger? spør Kirsti Kierulf.

SSB kom nylig med tall som viser at det var en økning av byggavfall i 2022, hvor nesten 50 prosent stammer fra riving av bygg. Kan vi ikke bruke disse dataene flere ganger? spør Kirsti Kierulf.

Foto: Espen Bratlie / Samfoto
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi trenger en digital grunnmur

Alle trenger gode bygg, og vi trenger å vite hvordan byggene våre påvirker klima og natur. Vi må vite hvor vi skal bygge nytt, og hvor vi skal ombruke og gjenbruke.

Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere, og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift.

SSB kom nylig med tall som viser at det var en økning av byggavfall i 2022, hvor nesten 50 prosent stammer fra riving av bygg. Kan vi ikke bruke disse dataene flere ganger?

Tror nasjonale politikere at vi får til effektiv omstilling uten å ha kontroll på digitale informasjonsstrømmer?

Men spørsmålet ingen stiller, er «hvordan». Hvordan skal vi rapportere riktig når vi ikke har et digitalt økosystem for byggene eller eiendommene våre?

Tror nasjonale politikere at vi får til effektiv omstilling uten å ha kontroll på digitale informasjonsstrømmer, eller har en felles forståelse om et digitalt økosystem for bransjen?

I juni 2023 la Direktoratet for byggekvalitet fram en rapport som dokumenterte at ulike sertifikater på samme type referansebygg ga forskjellige resultater på klimagassregnskap.

Under seminaret var det mange som etterlyste et arbeid med definisjoner, mer diskusjon om definisjonsmakt og en myndighet som får oppgaven med å samle inn og sammenstille. Det har ikke skjedd.

Da vi inviterte vår nye digitaliseringsminister til å diskutere bygg, var det ikke en prioritert oppgave fordi byggene våre ikke er en del av vår nasjonale digitaliseringsstrategi.

Når det nå etableres plattformer for gjenbruk og ombruk, er det en rekke spørsmål som må avklares, og man bumper inn i en rekke lover og forskrifter, i tillegg til det manglende digitale økosystemet. Dette både forsinker og stopper praktiske løsninger. For jeg tror nemlig ikke det mangler lokal vilje.

Alle trenger gode bygg, og vi trenger å vite hvordan byggene våre påvirker klima og natur. Vi må vite hvor vi skal bygge nytt, og hvor vi skal ombruke og gjenbruke. Vi må vite hvilke materialer som inngår i bygget, og hvor vi kan gjenbruke til hva.

Vi må ikke drukne alle flinke forvaltere i et rapporteringsmareritt fordi vi ikke kan bruke data de har i sine driftssystemer, eller som de har rapportert inn til for eksempel SSB.

Vi må sammen bygge et digitalt økosystem som vi alle snakker om, og hvor hver av oss tar vår oppgave, løser den og utveksler data med andre. Inne i byggene er det plattformer av informasjon som ikke snakker sammen.

NKF lanserer nå sammen med KLP et politikerdashbord for byggene våre, ikke for å eie plattformen, men for å fremme et digitalt økosystem der alle bidrar, og vi sammen kan se på data.