Kronprins Haakon på sitt kontor på Skaugum i videomøte med LO- og NHO-ansatte.

Foto: Maren Kvikshaug/Det kongelige hoff / NTB scanpix
Debatt

Ser ikke kommuneledere nytten av trepartssamarbeid?

Vi i Fagforbundet er bekymret for om kommunale ledere virkelig forstår betydninga av trepartssamarbeidet, som både kronprinsen og våre fremste, nasjonale politikere lovpriser.

Kronprins Haakon lovpriste det norske trepartssamarbeidet, da han hadde videomøte med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-direktør Ole Erik Almlid i slutten av april. Han la særlig vekt på hvor viktige bidragene fra LO og NHO er i møtet med koronakrisa.

Det er med tillit og samarbeid vi kan få kommunene gjennom koronakrisa.

Kronprinsen viste til at den norske modellen og trepartssamarbeidet er bygd opp over veldig mange år. Selv om LO og NHO ofte er uenige, har trepartssamarbeidet skapt tillit og en tradisjon for å finne gode løsninger, påpekte kronprins Haakon.

«Dere har mye å være stolte over. Det er en ekstremt vanskelig situasjon for veldig mange, med en stor grad av usikkerhet om hva framtida vil bringe. Det kompliserer det. Men jeg er utrolig imponert over hvordan folk omstiller seg og står på for å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon,» sa kronprinsen ifølge Fri fagbevegelse.

Han er ikke den eneste som ser dette. Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er også blant dem som har trukket fram hvor viktig trepartssamarbeidet er. Det bidrar rett og slett til at Norge klarer seg bedre gjennom krisa, og får til løsninger som er til beste for innbyggerne, ansatte, næringsliv og offentlige tjenester.

Forstår de betydingen av trepartssamarbeidet?

Vi i Fagforbundet er bekymret for om kommunale ledere virkelig forstår betydninga av trepartssamarbeidet, som både kronprinsen og våre fremste, nasjonale politikere lovpriser.

Flere av landets kommuneledere er nemlig spurt om sine krisestaber og kriseplaner, i en sak Kommunal Rapport publiserte to dager etter kronprinsens møte med LO- og NHO-toppene.

Vi er forundret over at ingen av dem sier noe om hvor viktig det kommunale trepartssamarbeidet er nå, som strategi for god beredskap, rask omstilling og trygg drift av tjenestene i disse koronatidene.

Ingen av dem trekker fram samarbeidet med tillitsvalgte, i det omfattende arbeidet med å omstille de kommunale tjenestene til å møte koronakrisa.

Kronprins Haakon er fullt klar over at «robustheten i dette systemet kommer veldig godt med i krisetider som dette». Ser ikke lederne i kommunene det samme som han, eller har de ikke trukket med partene i det kommunale krisearbeidet?

Vi vil spørre kommunale toppledere: Ser dere ikke de effektene av samarbeidsmodellen, eller smidigheten og effektiviteten ved å sitte rundt samme bord?

Ansatterepresentanter bør med i krisestaber

Tillit og samarbeid er suksessfaktoren i den krisa vi nå står i, og trepartssamarbeidet praktiseres i det nasjonale arbeidet. Det samme partssamarbeidet bør også skje i kommunene. Representantene til de ansatte bør trekkes inn i krisestaber og andre organer som skal sikre at kommunen bruker de tilgjengelige ressursene til å løse koronakrisa.

Når politikere, administrasjon og tillitsvalgte sitter sammen, kan man bruke mindre tid på drøftingsmøter, informasjonsmøter, forhandlinger og oppklaringsmøter. Dette vil sikre innbyggerne bedre tjenester, og det er i tråd med det lov- og avtaleverk inviterer kommunene til å gjøre.

Trepartssamarbeid gir resultater

Til slutt vil vi trekke fram at trepartssamarbeidet er en godt utprøvd modell også på kommunalt nivå. Fagforbundet har sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbet for å gjøre trepartssamarbeid til ei drivkraft i utviklinga av offentlig sektor.

Prosjektene har ifølge flere forskningsmiljøer, som Sintef, Fafo og De Facto, resultert i meget gode resultater i de kommunene som benytter trepartssamarbeid som strategi for kommuneutvikling.

Vi i Fagforbundet vil oppfordre kommunale ledere i alle kommuner til å få opp øynene for kommunalt trepartssamarbeid. Det er med tillit og samarbeid vi kan få kommunene gjennom koronakrisa.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.