Ved å legge til rette for god livskvalitet som fremmer helse, sunne levevaner og bærekraftige nærmiljøer bidrar kommunen positivt til folkehelsen, skriver Friluftsrådenes landsforbund.

Ved å legge til rette for god livskvalitet som fremmer helse, sunne levevaner og bærekraftige nærmiljøer bidrar kommunen positivt til folkehelsen, skriver Friluftsrådenes landsforbund.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Nærmiljøet bør innby til aktivitet

Det er viktig å ha et nærmiljø som innbyr både til aktivitet, fysisk glede og som er vakkert å se på. 

Natur er kanskje det viktigste nærmiljøet en kommune kan by sine innbyggere på. Ved å legge til rette for god livskvalitet som fremmer helse, sunne levevaner og bærekraftige nærmiljøer bidrar kommunen positivt til folkehelsen. 

Friluftsrådenes Landsforbund har gjennom et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet kartlagt hvordan turmål og turregistrering bidrar til bedre folkehelse. Det skjer ved rett og slett å få flere mennesker opp av sofaen og ut i aktivitet. I Frivillighetens år er det veldig tydelig hvor viktige det er å være med i frivillig arbeid for å ha et godt liv.

Natur er kanskje det viktigste nærmiljøet en kommune kan by sine innbyggere på.

Turmål og turregistrering er tiltak som retter seg mot folk flest. De motiverer mange til å bevege seg mer. Vi snakker ikke om de store tilretteleggingstiltakene, men hverdagsaktiviteter som turgåing i nærmiljøet. 

hjemmesiden til Friluftsrådet finnes gode eksempler. Her finnes også informasjon om hvordan din kommune kan lære og bli inspirerte av andre til å påvirke folkehelsen på en sunn, motiverende og bærekraftig måte.

Før planleggingen starter, må kommunen skaffe seg oversikt over hvilke ressurser som finnes. I Kommune-Norge kan vi av og til se eksempler på silotenkning. Prosjektet vårt viser at det er viktig å ha oversikt over hvilke ressurser som finnes i de frivilliges rekker.

Vårt tydelige råd er å tenke ut av siloene før en setter i gang tiltak, og ha respekt for at det kanskje finnes frivillige ressurser som i like stor grad kan gjøre jobben. Det gir også en stor folkehelsegevinst, og det kan bidra til å få med mennesker som kanskje ellers kan være vanskelige å nå.

Viktige spørsmål som kommunen bør stille seg er blant annet:

  • Finnes det frivillige ressurser som kan engasjeres, og som blir glade for å bli spurt?
  • Tenker kommunen på tvers av fagområder i eget hus?
  • Hvilken oversikt har kommunen over frivilligheten?
  • Hvordan få frivilligheten med?

Turmål- og turregistreringsoppleggene er enkle bidrag og viktige for å motivere til egenorganisert aktivitet. Resultatet fra dette prosjektet gir kommunene et godt verktøy for å nå store deler av innbyggerne. I tillegg bidrar det til å utvikle et gåvennlig nærmiljø.

Det er viktig å huske at ikke alle trives med å bli organisert av andre. De vil gjerne gjøre ting selv. Dette er også den største gruppen og den som det er vanskeligst å nå. Ved å legge til rette for lavterskel turmål og turregistreringsopplegg kan kommunen lettere nå de lite aktive.

Prosjekt viser at når det svinger i samarbeidet mellom det offentlige og frivillige – det gjelder både i planleggings- og gjennomføringsfasen – skjer det noe i kommunen. Grenser brytes ned, aktørene blir kjent, frivilligheten får økt status, folkehelseplanen får et viktig tiltak, nærmiljøet blir mer verdsatt, mennesker blir glade og politikerne får gode argumenter for å iverksette bærekraftige tiltak.

Ved å involvere friluftsråd, frivillige lag og foreninger samt kommune og/eller fylkeskommunen bidrar registrering av turmål og turregistrering til god forankring i nærmiljøet og medvirkning fra innbyggerne.