Planlagte prosjekter og tiltak for nybygg og vedlikehold som ligger inne i kommuneplaner, bør fremskyndes, skriver Heidi Finstad.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Debatt

Kommuner – bygg landet når det trengs som mest!

Kommuner rundt om i landet kan hjelpe Norge med å holde hjulene i gang, samtidig som man løser oppgaver som trengs for samfunnet.

Det står på lista til de fleste kommuner: Skoler som skal bygges, kommunale boliger, nye institusjoner og bygg som er modne for påbygg, idrettsanlegget som lenge har vært satt på vent og veier som må vedlikeholdes.

Kommunenes vedlikeholdsplaner må brukes offensivt.

Kommunene er både planmyndighet, offentlig bestiller og eiendomsbesitter. Kommunene kan i kraft av sine mange roller og betydning bygge landet når det trengs som mest. Kommunene må sørge for effektiv behandling av byggesaker, reguleringsplaner og medvirke til igangsettingstillatelser.

Offentlig innkjøpsmakt er viktig for å holde hjulene i gang. Planer og investeringer må gjennomføres. Kommunen har en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel hvor tidshorisonten er 12 år. Planer, planlagte prosjekter og tiltak som ligger inne i kommuneplaner, bør fremskyndes.

Kommunenes vedlikeholdsplaner må brukes offensivt. Stengte skoler og redusert møteaktivitet gjør mange lokaler mer tilgjengelige for oppgradering og oppussing. Å styrke vedlikehold både av offentlige og private bygg er også et riktig grep i retning av en sirkulær økonomi hvor levetiden på bygg må forlenges.

Andre grep kommunen kan ta, er å sørge for å holde boligbyggingen i gang. Kommunene bør være varsomme med rekkefølgekrav som stopper boligutviklingen, for eksempel med tanke på hvor mye offentlig infrastruktur som må være på plass for igangsetting av boligprosjekter.

Det bør også kunne settes i gang boligprosjekter med mindre forhåndssalg enn 60 prosent som er det vanlige i dag.

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren er Norges største fastlandsnæring i antall sysselsatte. Byggenæringen er både i by og land, også som landets største distriktsnæring.

BAE-sektoren er sammensatt av komplekse verdikjeder med arkitekter, rådgivende ingeniører, produsenter, treindustri, håndverkere, entreprenører og handel, for å nevne noen kategorier næringsvirksomhet.

Treindustriens bedrifter produserer ulike bygningsmaterialer til byggenæringen, flis og bark til energiformål (eksempelvis fjernvarme). Bedriftene er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalmiljøer og har en nøkkelrolle i flere verdikjeder: Byggenæringen, skognæringen, energisektoren og transportsektoren.

Nærmere 60 prosent av sysselsettingen i BAE-sektoren er knyttet til offentlig finansierte prosjekter. Byggenæringen er et kraftfullt virkemiddel for hjelpe norsk økonomi i krisen. Regjeringen deler ut krisepakker i en fart man aldri har sett maken til.

Statens må bevilge ekstraordinære midler til kommunene for å berge arbeidsplasser, ruste opp landet og skape varige verdier i samfunnet som kommer fellesskapet til gode.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.