Kommunene må ta psykisk helse med i betraktningen i det videre arbeidet med håndtering av koronapandemien, oppfordrer Psykologforeningen.

Kommunene må ta psykisk helse med i betraktningen i det videre arbeidet med håndtering av koronapandemien, oppfordrer Psykologforeningen.

Illustrasjonsfoto: Samfoto
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kommunene må huske på psykisk helse

Midt i en viruspandemi er det lett å glemme at psyken er en viktig del av helsen vår.

Nå har vi levd med koronapandemien i ni lange måneder. Vi er inne i andre smittebølge.

Det er god grunn til å være bekymret for den psykiske helsen under tiltakene pandemien medfører. Isolasjon, økonomisk usikkerhet og bortfall av tilbud er alle kjente risikofaktorer for psykiske problemer.

Kontakt med andre og struktur i hverdagen er viktig for alle mennesker.

På samme måte som kommunene lanserer tiltak mot økende smitte, må de også legge til rette for å ta vare på den psykiske helsen vår.

Psykologforeningen har flere forslag til hvordan kommunene kan gjøre nettopp det, både for å forebygge og ved å stå klare med hjelpetilbud og tjenester.

Midt i en viruspandemi er det lett å glemme at psyken er en viktig del av helsen vår. Kontakt med andre og struktur i hverdagen er viktig for alle mennesker. Nye innstramminger og smitteverntiltak gjør hverdagen uforutsigbar, og mange mister rutinene sine.

Når kommunene planlegger smitteverntiltak, anbefaler vi derfor å involvere fagfolk som jobber med psykisk helse. Det vil bidra til å minimere uheldige konsekvenser som følge av tiltakene. Vi må sikre god forebygging for å unngå en økning i psykiske problemer framover.

Det må være tydelig og lett tilgjengelig informasjon om hvor folk kan ta kontakt for å få hjelp. Kommuner som ikke allerede har gjort det, bør synliggjøre både hjelpetilbud og forebyggende aktiviteter – på nettsidene sine, i sosiale medier og gjennom oppsøkende virksomhet.

Fastleger bør også gjøres oppmerksom på denne informasjonen. Dette kan bidra til å senke terskelen for å ta i bruk eksisterende hjelpetjenester.

Nå trenger kanskje flere grupper tilbudene enn de som vanligvis bruker dem. Stadig flere kommuner har etablert lavterskeltilbud, som for eksempel Rask psykisk helsehjelp. De kan jobbe systematisk med å nå ut til de som vanligvis ikke oppsøker psykisk helsehjelp. Dette er ekstra viktig under pandemien.

Snakk også om hvordan vi kan påvirkes mentalt av denne pandemien og hva folk selv kan gjøre for å ha det bra. Snakk om hvordan vi kan håndtere påkjenningene, ivareta sosiale behov og kjenne igjen faresignaler på at det ikke går så bra med oss. Dette er viktig arbeid for å forebygge psykiske problemer.

Psykologforeningen har samlet en oversikt på våre nettsider over hva kommuner kan gjøre, og hva de bør råde innbyggerne til selv å gjøre for å ivareta god psykisk helse.

Vårt viktigste budskap er at kommunene må ta psykisk helse med i betraktningen i det videre arbeidet med håndtering av koronapandemien.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.