Stortingsrepresentant Helge André Njåstad er Fremskrittspartiets kommunalpolitiske talsmann. – Makten må ligge nærmest mulig folk. Kystlinje, fjell og skog er arealer som kommuner, næring og privatpersoner må få forvalte mest mulig på egen hånd, uten unødvendig overstyring fra staten og statsforvalteren, skriver han i dette innlegget i forkant av partiets landsmøte.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad er Fremskrittspartiets kommunalpolitiske talsmann. – Makten må ligge nærmest mulig folk. Kystlinje, fjell og skog er arealer som kommuner, næring og privatpersoner må få forvalte mest mulig på egen hånd, uten unødvendig overstyring fra staten og statsforvalteren, skriver han i dette innlegget i forkant av partiets landsmøte.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Frp: Kommunene må effektivisere eller kutte oppgaver som ikke er lovpålagt

Et grunnprinsipp for Fremskrittspartiet er at politikerne er innbyggernes tjenere. Kommunene må legge til rette for at innbyggerne får best mulige liv.

For Frp er «aktiv distriktspolitikk» og «aktiv bypolitikk» å legge til rette for vekst i bærekraftige kommuner ved hjelp av konkrete og positive tiltak. Vi vil ikke detaljstyre og subsidiere, men legge rammevilkår som muliggjør verdiskaping over hele Norge.

Frp mener at kommunene må effektivisere egen drift eller kutte oppgaver som ikke er lovpålagt.

Dette blir gjennomgangstema på Frps landsmøte i helgen.

Makten må ligge nærmest mulig folk. Kystlinje, fjell og skog er arealer som kommuner, næring og privatpersoner må få forvalte mest mulig på egen hånd, uten unødvendig overstyring fra staten og statsforvalteren. Bygging i strandsonen og lokale kutt i formuesskatten er tiltak kommunene kan få bruke for å tiltrekke seg både verdiskapende næringsliv og nye innbyggere.

Frp vil også iverksette en kritisk gjennomgang av vernebestemmelser slik at distriktene kan legge til rette for vekst uten for mange hindringer, og vi vil fjerne statsforvalterens innsigelsesmulighet i arealsaker – plan- og bygningsloven.

Andre positive tiltak for næringsliv og folk flest som Frp jobber for er økt satsing på bredbåndsutbygging, fjerning av CO2-avgiften og lavere drivstoffavgifter. Videre vil Frp sette et tak på byggesaksgebyrer og at kreve at kommunene skal fjerne eiendomsskatten.

Vi har det godt i Norge, men vi må også se i øynene at vi nå opplever de største skatte- og avgiftsøkningene på 20 år, historisk høye strømpriser, kraftig økte matvarepriser og drivstoffpriser, og nå skal renten opp i tillegg. Det er dårlig nytt for vanlige folk.

Da er det ekstra viktig at kommunene tar ansvar gjennom å sørge for lavest mulige skatter og avgifter til innbyggerne. Å kutte eiendomsskatten vil være viktig her, og er en av hovedsakene til Frp.

En bolig skal være et hjem ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatt er usosialt og rammer hardest folk med lave inntekter. Frp vil derfor avskaffe lov om eiendomsskatt som tillater kommunene å innkreve den usosiale skatten.

Vi snakker her om en skatt som ikke tar hensyn til folks gjeldsgrad, og derfor kan være ekstra tung å bære for unge i etableringsfasen. Den bidrar videre til å gjøre levekostnadene høyere for alle som enten eier eller leier en bolig.

Frp mener at kommunene må effektivisere egen drift eller kutte oppgaver som ikke er lovpålagt heller enn å sende regningen til innbyggerne som allerede er tynget av det høye skatte- og avgiftsnivået.