De folkevalgte i Nordre Follo har som ambisjon at kommunen skal bli best på kunstig intelligens, skriver Morten Ellingsen.

De folkevalgte i Nordre Follo har som ambisjon at kommunen skal bli best på kunstig intelligens, skriver Morten Ellingsen.

Foto: Lise Åserud / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Elleve spørsmål dere ikke stilte om kunstig intelligens

Jeg hadde forventet at Kommunal Rapport var like nysgjerrig på de store spørsmålene om bruk av kunstig intelligens som vi er.

Nylig fikk jeg en telefon fra en journalist i Kommunal Rapport. Hun hadde merket seg en pressemelding fra Nordre Follos folkevalgte som kom med høye ambisjoner for hvordan kommunen skal benytte seg av kunstig intelligens (KI). (Vi skal bli best!)

Vi påstår ikke at vi er best nå – vi skal bli det på sikt.

Denne telefonen gledet meg stort. For det første har vi jobbet ganske mye med temaet i kommunen over lang tid. For det andre er det ganske mange store problemstillinger som kommunene må forholde seg til, og jeg har lenge etterlyst et bedre offentlig ordskifte om hvordan kommunene skal forholde seg til teknologiutvikling generelt, og KI spesielt.

Mange kommuner synes dette er utfordrende, og flere føler at de er litt overlatt til seg selv. Endelig var det noen som ville belyse mange av disse temaene litt grundig.

Jeg hadde forventet å bli utfordret på minst ett av disse elleve temaene:

1. Gevinster: Hvilke oppgaver skal kommunene overlate til maskinene? Hvilke gevinster tror dere at kommunen kan høste av å ta i bruk KI? Hva skal dere bruke tiden og pengene dere sparer til? Og vil det bli like bra? Eller må innbyggere forberede seg på lavere kvalitet på de offentlige tjenestene?

2. Prioriteringer: Kommunene sliter med å prioritere blant veldig mange oppgaver. Er dere virkelig så sikker på at dette ikke bare er en forbigående trend? Hvordan og hvorfor skal dere prioritere dette?

3. Økonomien: Kommuneøkonomien er trang, og teknologien kommer ikke av seg selv. Hvor mye skal kommunene bruke på dette, og hva vil det gå ut over?

4. Medarbeidere: Hvordan vil dette påvirke medarbeiderne? Hvilke utviklingskrav vil dere stille til dagens medarbeidere? Vil noen miste jobben på grunn av KI? Hvilke kompetansekrav vil dere sette til nye medarbeidere? Vil dette skape et teknologisk klasseskille der de uten KI-kompetanse ikke kan få jobb i kommunen?

5. Organisasjon: Er kommunene kompetente til å gjøre dette? Hvordan skal dere henge med i den raske utviklingen? Hvilke organisatoriske grep gjør dere for å klargjøre kommunen for ny teknologi. Hvordan utvikler dere lederne i kommunen?

6. Kompetanse: Hvordan skal kommunene bli attraktive nok til å tiltrekke seg den kompetente arbeidskraften som trengs?

7. KS: Hvor er KS i dette? (Tips: Det er et spørsmål dere kan bruke i flere av sakene dere skriver om.)

8. Etikk, klima, personvern og tillit: Det er en rekke store spørsmål knyttet til datasikkerhet, etikk og personvern når det kommer til KI. Hvordan blir klimaavtrykket når så mange kommunalt ansatte skal bruke KI? Har dere kontroll på alle disse problemstillingene? Hvordan vurderer dere dem? Mange ser også på KI med skepsis og som en mulig sikkerhetstrussel. Hvordan skal dere opprettholde tilliten til kommunen og tjenestene?

9. Lovverket: Lovverket oppleves av mange som et mulig hinder for å innføre ny teknologi. Hvilke lover bør vi se på? Hvordan spiller frikommuneforsøkene inn i dette Hvor mange av dem handler om KI? Hvor lett blir det å teste ut ny teknologi med unntak fra lover og regler i årene som kommer?

10. Det personlige: Mister vi ikke noe når vi overlater alt til datamaskiner? Er det ikke en verdi for kommunens innbyggere å kunne treffe ekte mennesker og prate med dem?

11. Likeverdighet: Hvordan kan vi sikre at alle kommuner får ta glede av ny teknologi, slik at det ikke utvikler seg store forskjeller mellom store og små, rike og fattige kommuner?

Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over at jeg ikke fikk noen av disse spørsmålene. Kanskje det var like greit, for dette er vanskelige ting å svare på. Jeg hadde forventet at avisen var like nysgjerrig på de store spørsmålene her som vi er.

Men nei: Hva bruker dere KI til akkurat nå? Her har vi ikke så imponerende mye å vise til (ennå), og da ble samtalen kort. Andre kommuner var visst langt foran.

Og det er helt riktig. Det er flere andre kommuner som har tatt i bruk mer enn oss. Vi påstår heller ikke at vi er best nå – vi skal bli det på sikt. Det skjer masse bra på dette feltet i mange kommuner, og vi heier på dem alle. Vi kan inspirere og lære av hverandre.

Jeg tror likevel det kunne være interessant å se på hva en såpass stor kommune som Nordre Follo gjør for å forberede oss på det som kommer. Det vi gjør nå, legger et viktig grunnlag for større endringer.

Vi kunne pratet om innovasjonssenteret vi er i ferd med å bygge opp, det ukentlige KI-møtepunktet vi har for alle medarbeidere, lederutviklingsprogrammet vårt med fokus på innovasjon, boken alle lederne fikk til jul, samarbeidet mellom administrasjon, folkevalgte og næringsliv eller temasiden om KI på intranett.

Kommunal Rapport bestemmer selvsagt sin redaksjonelle linje på egen hånd, men vi er mange her ute i kommunene som hadde syntes det ville være spennende og nyttig å lese mer journalistisk innhold om hvordan kommunene jobber med KI på et strategisk nivå.

Kommunene både trenger og fortjener en bedre samfunnsdebatt om dette. Jeg håper Kommunal Rapport tar den rollen.