Når teknologien er på plass, vil offentlig sektor trenge kompetansen til å mestre den. Det er viktig at offentlig sektor fostrer en langsiktig læringskultur, skriver Geir Rostadmo-Strømme.

Når teknologien er på plass, vil offentlig sektor trenge kompetansen til å mestre den. Det er viktig at offentlig sektor fostrer en langsiktig læringskultur, skriver Geir Rostadmo-Strømme.

Foto: Colourbox
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Det digitale kunnskapsgapet i offentlig sektor må tettes

Nesten 70 prosent av offentlig ansatte over hele verden sier i en undersøkelse at de ligger bak privat sektor på digital kompetanse. Kunnskapsgapet må tettes om folk skal få de tjenestene de har krav på.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at koronapandemien har vært en pådriver for omstilling. Cirka 80 prosent av statlige virksomheter og kommuner sier at koronapandemien har ført til en økning i digitaliseringstakten i virksomheten eller kommunen.

Tilbudet fra det offentlige er fragmentert og tidvis uoversiktlig.

Men realiteten er at selv om det skjer mye spennende utvikling i offentlig sektor, vil de ha godt av litt hjelp til å få fortgang på prosjektene.

Tilbudet fra det offentlige er fragmentert og tidvis uoversiktlig. Regjeringen erkjente i sin digitaliseringsstrategi for offentlig sektor fram mot 2025 at «digitaliseringen øker i offentlig sektor, men det stagnerer i utviklingen av avanserte digitale tjenester til brukerne».

Samtidig faller Norge på flere rangeringer som måler digitalisering. På EUs eGovernment Benchmark, som måler digitalisering av offentlig sektor, har Norge falt tre plasser på tre år.

IMDs World Digital Competitiveness-rangering, som kom ut for noen uker siden, skårer Norge sin dårligste plassering på over ti år. I statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å redusere støtten til utdanningsplasser innen IT.

Gjenoppbygningen av samfunnet etter noen turbulente år er avhengig av teknologi og vår evne til å mestre den. Bedrifter i privat sektor over hele verden fortsetter å prioritere å ta i bruk digitale løsninger. Det er bekymringsfullt om offentlig sektor står i fare for å havne på etterskudd, til tross for innsats og ambisiøse mål.

For å møte dette økende adopsjonsgapet kreves et helhjertet samarbeid. Offentlige virksomheter må samarbeide med bedrifter i det private næringslivet for å få på plass de nødvendige teknologiske løsningene.

Når teknologien er på plass, vil offentlig sektor trenge kompetansen til å mestre den. Det er viktig at offentlig sektor fostrer en langsiktig læringskultur. Ifølge PWCs kompetanserapport for 2022 er bare en fjerdedel av norske virksomheter skikkelig i gang med å utvikle en helhetlig og strukturert tilnærming til kompetanseutvikling.

Det pressende spørsmålet er: Hvor finner vi tiden til denne kontinuerlige læringen? Nøkkelen er å styrke ansatte til å lære i arbeidsflyten.

Når de ansatte har en grunnleggende kunnskap om hvordan de skal bruke teknologien, må de få lov til å stille spørsmål mens de tar på seg oppgaver, og få raske svar. Plattformene som muliggjør dette eksisterer allerede. Organisasjoner i offentlig sektor må bygge dem inn i arbeidskulturen og gjøre det naturlig for deres ansatte å bruke dem.

Kontinuerlig læring er helt nødvendig ettersom innovasjonstakten øker. Så la oss fortsette denne trenden med å dele pålitelig ekspertise og bygge en robust digital fremtid!

Teknologien er på plass. La oss nå bygge den menneskelige fremgangen!