Kommunene står helt sentralt i arbeidet med å kutte klimautslipp, skriver Kristian Sarastuen.

Kommunene står helt sentralt i arbeidet med å kutte klimautslipp, skriver Kristian Sarastuen.

Illustrasjonsfoto: Olav Olsen, Aftenposten
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Dårlig på klimakutt? Da får du mindre til barnehage og eldre!

Kjære rådmann. Så langt har det regnet gulrøtter for å få fart på utslippskutt fra kommunen. Nå må du være forberedt på å møte pisken.

Nær 68 prosent av norske rådmenn stiller seg negative eller nøytrale til å innføre et pålegg om klimabudsjett.

Rådmann og politisk ledelse må tenke klimagassutslipp i alt man gjør.

Norske ordførere er litt mindre skeptiske, men fortsatt er 56 prosent negative eller nøytrale. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norgesbarometeret i oktober 2020. De bør forberede seg på både tvang og økonomiske sanksjoner de neste årene, dersom de ikke lykkes i å kutte kommunes CO₂-utslipp i et forrykende tempo.

De ni neste årene skal de norske CO₂-utslippene kuttes med 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Det vil være vår generasjons mest krevende jobb, og kommunene står helt sentrale i dette arbeidet.

For å illustrere: Fra 1990 og fram til 2018 økte klimagassutslippene med 1,1 prosent. Miljødirektoratet har, gjennom Klimakur 2030, skissert hvordan 50 prosent av kuttene kan gjennomføres innenfor ikke-kvotepliktig sektor. Men da må alle de anbefalte tiltakene gjennomføres i henhold til plan og på tid. Det er dessverre ikke realistisk. Og fortsatt gjenstår det 5 prosent.

Gjennom Klimasats, som administreres av Miljødirektoratet, har storting og regjering bidratt til å støtte prosjekter som både kutter klimagassutslipp og som på sikt bidrar til en bedre kommuneøkonomi.

Miljødirektoratet har også utviklet kalkulatorer og beregningsmodeller for å fastsette klimagassutslipp fra hver enkelt kommune. Dermed er det lett å se hvorvidt norske kommuner lykkes eller mislykkes.

Pengene fra Klimasats vil ikke rekke til å gjøre alle nødvendige kutt. Det er her tvang og pisk kommer inn. Det er mer sannsynlig enn usannsynlig at norske kommuner som øker sine klimagassutslipp, eller ikke klarer å kutte tilstrekkelig, vil bli straffet økonomisk av staten.

Rådmann og politisk ledelse må tenke klimagassutslipp i alt man gjør. Ja, kommunen må bygge to nye skoler og et sykehjem, men byggingen må skje uten å øke kommunens klimagassutslipp.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.