Hjørgunn Gård har over 300 brukere per uke som nå står i fare dersom kommune og fylke ikke ser sin besøkelsestid, skriver Grete Herlofson.

Foto: Hjørgunn Gård og Behandlingssenter
Debatt

Covid-19 truer frivillige tilbud

Kommunene må sikre framtidige tilbud gjennom en ordning for ikke-skattepliktige ideelle virksomheter som nå lammes av koronapandemien.

Frivillig arbeid, som et supplement til de offentlige tjenestene, utgjør en av de aller viktigste hjørnesteinene i det norske samfunn. Over hele landet bidrar lag og foreninger hver dag med tilbud til barn, unge og voksne.

Kommunene vet hvor viktige slike ikke-lovpålagte tilbud er for innbyggerne.

Kommunene tilrettelegger for frivilligheten og får mangfoldighet, folkehelse og menneskemøter tilbake.

Forskning viser at personer som er aktive i organisasjoner gjennomgående har bedre helse og uttrykker større tilfredshet med livet.

Meningsfylt å bidra

Drift av seniorsentre er ett eksempel hvor frivillige bidrar til et viktig kommunalt tilbud. Seniorsentre drevet av frivillige og ideelle aktører drives til svært lave kostnader, og grensen mellom bruker og frivillig ofte er kort. Det å delta, bidra og gjøre noe for andre, er både meningsfylt og helsefremmende for dem som bidrar og mottar hjelp og tjenester.

Norske Kvinners Sanitetsforening har en stor bredde i sine aktivitetstilbud til barn og unge, voksne og eldre. Men koronasituasjonen har gjort det vanskelig for mange av frivillighetens tilbud, og mange sårbare grupper lider.

Så langt har de nasjonale økonomiske støtteordningene ikke vært innrettet slik at de treffer frivillige ideelle tilbud som nå lammes ved manglende kommunale inntekter. Det haster dermed å få på plass ordninger også for ikke-skattepliktig ideell virksomhet som sikrer drift av slike tilbud når helsesituasjonen tillater det igjen. Kommunene må nå rekke ut en hånd til lag og foreninger som står i en alvorlig situasjon.

Rehabiliteringstilbud i fare

I Østfold risikerer man å miste ett av de største rehabiliteringstilbudene i fylket som følge av koronapandemien. Hjørgunn Gård har over 300 brukere per uke som nå står i fare dersom kommune og fylke ikke ser sin besøkelsestid.

Med terapiridning, dyrehold og gårdsarbeid som alternativ skolearena, gir Hjørgunn Gård et tilbud til barn og ungdom som har behov for noe ekstra hver eneste dag og til personer med nedsatt arbeidsevne som får arbeidstrening i samarbeid med Nav. Mennesker som er idømt samfunnsstraff, får et sted å sone hvor livet etter soning er i hovedfokus, ungdom får praksisplass, og unge jenter får en vennskapsarena for å mestre liv og styrke psykisk helse.

På grunn av koronakrisen og et reelt yrkesforbud for tilbudene på Hjørgunn Gård, er de fleste ansatte permittert, og frivillige har lagt ned aktiviteten sin, men gårdsdriften må opprettholdes og hestene må ha fôr. Dette er faste kostnader som ikke forsvinner.

Tilbudene viktige for mange

Det er viktig for lokalsamfunn over hele landet at de som har hatt nytte og glede av aktivitetstilbud, igjen får muligheten til å bruke disse tilbudene når hverdagen kommer tilbake.

Kommunene vet hvor viktige slike ikke-lovpålagte tilbud er for innbyggerne. Frivilligheten er kostnadseffektiv, verdig, medmenneskelig, mangfoldig, men dessverre ikke vaksinert mot korona og ikke helt gratis.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.