– Arbeiderpartiet gikk til valg på å gjøre noe med de økende forskjellene. Da må vi ta aktive grep i boligmarkedet som er den største driveren for økte forskjeller mellom de som har mest og dem som har minst, skriver stortingsrepresentant Siri Gaasemyr Staalesen (Ap) i dette innlegget.

– Arbeiderpartiet gikk til valg på å gjøre noe med de økende forskjellene. Da må vi ta aktive grep i boligmarkedet som er den største driveren for økte forskjeller mellom de som har mest og dem som har minst, skriver stortingsrepresentant Siri Gaasemyr Staalesen (Ap) i dette innlegget.

Foto: Terje Lien
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Alle skal med i boligmarkedet

Aktive grep i boligmarkedet er nødvendig for å redusere forskjellene.

Tilgangen til boligmarkedet er begrenset. Vi vet at særlig unge sliter med å komme inn på boligmarkedet, og at nåløyet er enda trangere i de større byene som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å gjøre noe med de økende forskjellene. Da må vi ta aktive grep i boligmarkedet som er den største driveren for økte forskjeller mellom de som har mest og dem som har minst.

Kommunene har en av de viktigste rollene i boligpolitikken, og har ansvaret for å legge til rette for boligbygging. Rundt om i hele landet har vi politikere som jobber hardt for at flere av innbyggerne skal komme seg inn på boligmarkedet. De er avhengig av at vi som sitter på Stortinget og i regjering følger opp med lov- og forskriftsendringer for å kunne realisere visjonen om et boligmarked for alle.

I Stavanger har vår ordfører Kari Nessa Nordtun gått i bresjen for en ny boligpolitikk. Kommunen har nylig satt av 100 millioner kroner til å finne løsninger for å finansiere boligkjøp for mennesker som sliter med å få kjøpt seg bolig.

Oslo, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, har etablert nyskapingen OsloBolig der man kan kjøpe en bolig sammen med kommunen. Man kan bli en del av modellen hvis man er førstegangskjøper og tjener under 600 000 kr i året eller har eid bolig tidligere og ønsker å komme tilbake på boligmarkedet.

OsloBolig kjøper boliger fra utbyggere og selger dem til målgruppen. Denne ordningen er et spleiselag med flere aktører og bidrar til at flere kan realisere boligdrømmen.

Vi har endret utlånsforskriften for å dempe boligprisnedgangen vi opplevde i høst, og vi har lagt inn klimakrav i byggeprosessen av nye boliger. Vi er også i gang med forskriftsendringer sånn at det blir lettere for flere å kjøpe bolig med Leie til eie eller andre boligkjøpsmodeller. 

Dette gjør vi for å støtte nyskapingene som skjer blant annet i Oslo og Stavanger.

Boligpolitikk betyr noe for oss alle. Det handler om hjemmene våre og oppleves nært og personlig. For regjeringen er det viktig at flere har et trygt sted å bo. Derfor forsetter vi arbeidet med å gjøre boligmarkedet tilgjengelig slik at flere kan få eie sin egen bolig.