– Det er langt større variasjon i praktiseringen av samvær enn forventet, sier Elisabeth Backe-Hansen, én av forskerne bak den nye undersøkelsen av hvordan samværordnignene praktiseres.

– Det er langt større variasjon i praktiseringen av samvær enn forventet, sier Elisabeth Backe-Hansen, én av forskerne bak den nye undersøkelsen av hvordan samværordnignene praktiseres.

Foto: Studio Vest / NOVA

Samværsordningene fungerer bedre enn sitt rykte

Mange barn under omsorg har langt hyppigere samvær med foreldrene enn det Norge er kritisert for i Den europeiske menneskerettsdomstolen, viser ny rapport.

– Vi fant at sakene der Norge ble dømt i EMD, ikke er representative for samværsordningene. Det er langt større variasjon i praktiseringen av samvær enn forventet, sier Elisabeth Backe-Hansen.

Hun er én av de fire forskerne bak rapporten «Samvær i praksis» fra NOVA/OsloMet der samværsordningene etter omsorgsovertakelser i perioden 2020–2022 er undersøkt. Det er første gang en slik studie er gjort i Norge. Bufdir har stått for finansieringen.