Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) varsler at regjeringen vil vurdere tiltak som kan bidra til at flere barn kan få hjelp av nærmere familie og nettverk.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) varsler at regjeringen vil vurdere tiltak som kan bidra til at flere barn kan få hjelp av nærmere familie og nettverk.

Foto: Terje Lien

Regjeringen kommer med seks mål i ny barnevernsstrategi

Flere barn som ikke kan bo hjemme, skal kunne få hjelp i kommunal regi. Dette er ett av seks mål i en ny barnevernsstrategi regjeringen legger fram i dag.

– Regjeringen vil se nærmere på bruk av kommunale botiltak og vurdere tiltak som kan bidra til at flere barn kan få hjelp av nærmere familie og nettverk, heter det i strategidokumentet som ble lagt fram av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) torsdag.

Institusjonene skal gi barna ro og tilpasse seg deres behov og ressurser, understrekes det. Et eget punkt handler om at barn med rusproblemer skal få en trygg og helhetlig behandling.

Flere rapporter, tilsyn og nå senest NRK Brennpunkt, viser ifølge Toppe at for mange barn i institusjonsbarnevernet flytter for mye og får for dårlig helse.

(©NTB)

Fakta om ny barnevernsstrategi

Fakta om de seks målene i regjeringens strategi for barnevernets institusjonstilbud.

1: Flere barn som ikke kan bo hjemme, skal kunne få hjelp i kommunal regi.

2: Barn som trenger det skal få et institusjonstilbud som gir dem ro og tilpasser seg deres behov og ressurser.

3: Barn som bor på institusjon skal oppleve god omsorg, utviklingsstøtte og beskyttelse.

4: Barn som bor på institusjon, skal få god helsehjelp og et skoletilbud som fremmer mestring og fremtidsmuligheter.

5: Barn med rusmiddelproblemer skal få trygg og helhetlig hjelp.

6: Barn med store og sammensatte behov skal få samordnet hjelp og oppleve trygge overganger.