Færre barn i barnehager

Antall barn som går i barnehager i Norge, gikk ned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig blir det vanligere for ett- og toåringer å gå i barnehage.

– I 2023 ble det registrert det laveste antall barn i norske barnehager de siste ti årene, med en total på 266.916 barn – en nedgang på 1814 barn sammenlignet med året før, sier SSB-rådgiver Johannes Bennetzen i en pressemelding.

Til sammenligning var antallet barnehagebarn i Norge 287.177 i 2013.

Nedgangen må sees i sammenheng med at befolkningstallene for de aktuelle årskullene har gått ned de siste årene, skriver SSB videre.

Det blir også færre barnehager i Norge. Siden toppåret 2008, hvor det var 6705 barnehager, har antallet gått ned til 5314, som var tallet i fjor.

Det ble færre kommunale barnehager, en nedgang på 21 til 2585 barnehager, mens det også ble færre private barnehager – en nedgang på 85 til 2717.

Det blir samtidig vanligere for de aller yngste barna å gå i barnehage. I fjor økte dekningsgraden for aldersgruppen ett til fem år fra 93,4 til 93,8 prosent. Og det er de aller yngste som står før økningen. I fjor økte andelen ett- og toåringer fra 87,7 til 88,6 prosent.

(©NTB)