Rundt 200 streikende lærere fra østlandsområdet håpet å få KS i tale da de møtte opp foran KS-bygget onsdag.

Rundt 200 streikende lærere fra østlandsområdet håpet å få KS i tale da de møtte opp foran KS-bygget onsdag.

Foto: Britt Glosvik

Utdanningsforbundet har behandlet over 3.000 søknader om dispensasjon fra streiken

Tallet stiger dag for dag. Rundt 90 prosent av søknadene blir innvilget.

Arbeidsgivere kan søke om dispensasjon for ansatte som er tatt ut i streik dersom skolen mener liv og helse eller andre hensyn taler for at vedkommende må tas inn i jobben som lærer.

– I skrivende stund har Utdanningsforbundet behandlet godt over 3.000 dispensasjonssøknader, og tallet stiger dag for dag. Over 90 prosent av søknadene er innvilget, og noen få ganger blir det avslag, opplyser forbundet onsdag.

De fleste avslagene som gis, skjer ifølge forbundet fordi det er gjort formelle feil i søknaden.

– Siden starten av lærerstreiken har Utdanningsforbundet vært opptatt av å skjerme elever som har ekstra behov for oppfølging av lærerne sine. Så lenge denne streiken pågår, vil vi fortsette å strekke oss langt for å innvilge dispensasjon, skriver forbundet.

(©NTB)