Her er topplederne samlet under Norsk Kommunedirektørforums topplederkonferanse i mars.

Her er topplederne samlet under Norsk Kommunedirektørforums topplederkonferanse i mars.

Foto: Terje Lien

En av tre toppledere har sagt fra seg stillingsvernet

Etterlønn er mest utbredt, viser svar fra kommunedirektørene selv.

28 prosent av kommunedirektørene har sagt fra seg stillingsvernet i bytte mot avtale om etterlønn, viser Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse. 2,8 prosent har avtalt retrettstilling, mens 3,5 prosent av topplederne er tilsatt i åremålsstilling.

– Vårt råd er fast stilling. Det er det sikreste, med tanke på stillingsvernet. Så er det – hvis kommunen ønsker noe annet – andre alternativer man kan forhandle seg fram til, sier daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum.