Romerike og Glåmdal tingrett retter sterk kritikk mot måten Lørenskog kommune håndterte ansatte på i en omorganiseringsprosess.

Romerike og Glåmdal tingrett retter sterk kritikk mot måten Lørenskog kommune håndterte ansatte på i en omorganiseringsprosess.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Ansatte vant knusende seier etter omorganisering

Tingretten er sterkt kritisk til Lørenskog kommunes behandling av tre avdelingsledere under en omorganiseringsprosess.

Nå har Romerike og Glåmdal tingrett slått fast at de tre i realiteten ble oppsagt, og at oppsigelsene er ugyldige.

De tre har rett til å få tilbake avdelingslederjobbene. Lørenskog kommune må ut med totalt 315.000 kroner i erstatning til de tre. I tillegg må kommunen dekke deres saksomkostninger på vel 645.000 kroner.