De ansatte som har fremmet bekymringsmeldinger til kontrollutvalget, mener de har gått tjenestevei. Administrasjonen kan ikke se at det er riktig.

De ansatte som har fremmet bekymringsmeldinger til kontrollutvalget, mener de har gått tjenestevei. Administrasjonen kan ikke se at det er riktig.

Foto: Joakim Enger

Ansatte i Hemsedal ønsket ikke å være varslere – føler seg utrygge

Tillitskrisen i Hemsedal påvirker de ansatte som fremmet bekymringsmeldinger til kontrollutvalget. De føler seg utrygge.

– I møte med kontrollutvalget ga de ansatte tydelig uttrykk for at de ikke ønsket å stå fram som varslere i denne saken. Etter den utvikling saken har fått, føler de seg nå enda mer utrygge, sier leder Odd Holde (H) i kontrollutvalget i Hemsedal.

Bakgrunn

  • I april mottok kontrollutvalget i Hemsedal bekymringsmeldinger om arbeidsmiljøet i helse- og omsorgssektoren.
  • Kontrollutvalget (KU) ville gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse, men fikk ikke økt budsjettramme.
  • Formannskap og kommunestyret instruerte KU om å sende saken over til kommunedirektøren.
  • Kommunedirektøren ba om innsyn i dokumentene i saken. KU avslo innsynskravet.
  • I starten av juni sa kommunedirektøren opp grunnet opplevelse av manglende tillit fra politikerne.
  • I midten av juni instruerte kommunestyret KU til å overlevere dokumentene i saken til kommunedirektøren.
  • Kommunestyret vedtok samtidig å bytte ut KU på grunn av manglende tillit.
  • KU ba Statsforvalteren om lovlighetskontroll av de politiske vedtakene.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.