Monica Mæland tømmer nok en gang et departement for å få folk ut i landet. Arkivfoto: Terje Lien.

Vil du ha besøk av en KMD-byråkrat?

Monica Mæland vil tømme departementet for byråkrater og sende dem ut i landet for å lære. Vil du ha byråkratbesøk fra Oslo?

Har du lyst til å fortelle en byråkrat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvordan verden ser ut fra din kommune? Da har du sjansen nå. Mæland skal sende hele departementet på tur i Kommune-Norge for å få råd om hvordan framtidens politikk for kommunene skal se ut. De ansatte skal ut i to puljer. Den første i slutten av november og den andre i begynnelsen av mars. Alle ansatte skal ut en av disse gangene. Departementet vil dekke reise- og oppholdsutgifter. Flest mulig av reisene skal være dagsbesøk.

Les mer: Inviter oss til din kommune

Mæland skriver på departementets nettsider:

“Regjeringen er opptatt av kommunenes utfordringer på kort og lang sikt. Derfor er vi interessert i hvordan kommuner og etater tiltrekker seg fagfolk og hvordan de jobber for å gi folk gode tjenester. Vi vil også få gode eksempler på innbyggerinvolvering som gir varme lokalsamfunn.”

I 2014, da Mæland var næringsminister, sendte hun byråkratene i Næringsdepartementet ut av kontorene. De dro på besøk etter invitasjon fra bedrifter. Også byråkratene i Fiskeridepartementet ble sendt ut av daværende fiskeriminister Per Sandberg. Tema var omstilling og utfordringer i norsk næringsliv.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.