Fagdirektør Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet mener kommunene må slutte å gjemme bort priser på tjenmester. Foto: Kjell Håkon Larsen/Forbrukerrådet

- Sett tydelig pris på tjenestene

Over 200 kommuner som scorer dårlig på Forbrukerrådets servicetester får nå brev om hvordan de kan informere bedre om prisen på tjenester. Sjekk servicen i din kommune.

Kommunikasjon av tjenestene til innbyggerne er helt avgjørende Fagdirektør Anne Haabeth Rygg

Forbrukerrådet har gjennomgått alle sine rapporter etter testing av Kommune-Norge de siste ti årene. I perioden 2005–2013 er det gjort hele ni gjennomganger av kommunenes service.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.