Eidskog kommune bør klage til Kommunaldepartementet dersom Fylkesmannens vedtak om at rådmannen var inhabil opprettholdes, anbefaler KS-advokat. Foto: Magnus K. Bjørke

KS-advokat: Eidskog kommune bør vurdere å saksøke staten

Fylkesmannen mener rådmannen i Eidskog er inhabil i varslingssaken, og et kommunalt vedtak er opphevet. KS-advokat mener at Fylkesmannen urettmessig har grepet inn i det lokale selvstyret.

Varslingssaken i Eidskog

En ansatt i Eidskog kommune varslet for tre år siden om kritikkverdige forhold i forbindelse med omtakseringen av eiendomsskatt.

Varsleren fulgte opp med et varsel om gjengjeldelse i fjor sommer.

Varslet omfattet fire navngitte personer, blant annet rådmannen og ordfører, og senere varaordfører.

I februar vedtok kommunestyret at rådmann Jan Reinert Rasmussen i Sør-Fron skulle behandle varslingssaken som setterådmann.

Han konkluderte med at rådmann, ordfører, varaordfører og ytterligere to ledere var inhabile i saken, og han anbefalte at han skulle få mandat til å inngå forhandlinger med varsleren.

I mai vedtok kommunestyret at de «personalrelaterte forhold i varselet» skal behandles av rådmannen, som varslerens arbeidsgiver.

Det ble vedtatt at en ekstern aktør skulle vurdere varslernes påstand om mobbing og trakassering.

Etter en lovlighetsklage opphevet Fylkesmannen vedtaket i midten av oktober.

Varsleren har stevnet kommunen for retten.

«Dersom fylkesmannens vedtak ikke blir opphevet i rimelig tid før søksmålsfristen på seks måneder går ut, bør det vurderes nærmere om staten skal saksøkes for å få fylkesmannens vedtak kjent ugyldig», skriver KS-advokat Geir S. Winters i et notat til Eidskog kommune.