Holder igjen statens Nav-penger

Nav-avtalen mellom staten og kommunene er brutt, mener Herøy kommune. Rådmannen vil nå strupe kommunens utbetalinger.

Staten og kommunenes fellesutgifter til kontorlokaler og daglig leder fordeles etter antallet ansatte ved de lokale Nav-kontorene.

Selv om det tidligere i år ble kjent at den statlige delen av Nav kutter 400 stillinger, gjør politikerne i Herøy det klart at kommunen ikke vil påta seg høyere felleskostnader.

Mener avtalen er brutt

Politikerne begrunner sin beslutning ved å vise til at nedskjæringene gjør det umulig å innfri Nav-lovens intensjoner.

«Kommunestyret opplever at staten såleis ikkje overheld samarbeidsavtalen og driftsavtalen som den har inngått med Herøy kommune. Herøy kommune ser seg derfor ikkje forplikta til desse avtalene», heter det i kommunestyrets vedtak.

– Vi opplever at innbyggernes rettigheter ikke blir fulgt opp av staten, og at avtalen med kommunen dermed er brutt. Da må vi også stå fritt i forhold til hvor mye vi skal betale i fellesutgifter, sier rådmann Rune Sjurgard til Kommunal Rapport.

Flere trygdemottakere

Herøy kommune har laget en tabell som viser fordelingen mellom statlige og kommunale årsverk i Nav de siste tre årene:

ÅrStatlige årsverkKommunale årsverk
20099,57,2
20108,08,7
20116,710,2


Rådmann Rune Sjurgard viser til at det på landsbasis er 37.000 flere trygdemottakere nå, enn det var da det første Nav-kontoret åpnet.

– Staten trekker seg gradvis ut samtidig som antallet trygdemottakere bare blir øker og øker. Samtidig kutter staten i antallet årsverk. Det må være lov å spørre hva som skjer.

Stortingsrepresentant Svein Gjelseth (Ap) var blant kommunestyremedlemmene som stemte for protestforslaget mot Nav-reformen.

Nav-reformen:

  • Det første Nav-kontoret ble åpnet i Trøgstad kommune oktober 2006
  • Sammenslåing av sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten
  • Skulle unngå at brukere ble “kasteballer” mellom etatene
  • Nav-kontorene skal utgjøre én inngangsport for brukerne
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.