Finnås kommune representert ved Finnås prestegård.

Finnås kommune representert ved Finnås prestegård.

Foto: Svein Nord

Her er landets første heldigitale kommune

Hele kommunens arkiv er digitalisert. Men kommunen selv, den ble nedlagt i 1916.

Det komplette papirarkivet til Finnås kommune er nå skannet, og 21.000 bilder er å finne igjen på Digitalarkivet.no. Papirarkivet utgjør 3,5 hyllemeter, men selve kommunen eksisterer altså ikke lenger.

Finnås kommune ble opprettet i 1838 og eksisterte fram til 1916, da ble kommunen delt mellom Bømlo, Bremnes og Moster i det som nå heter Vestland fylke. I 1963 ble de tre kommunene slått sammen igjen til storkommunen Bømlo.