Forslaget innebærer at alle private barnehager få økt tilskudd i minst to år, uavhengig om de øker den pedagogiske bemanningen eller ikke, advarer kommuner som har svart på høringen. Foto: Magnus Knutsen BjørkeFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Frykter ny finansiering av private barnehager

Kommuner som har svart på Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i tilskudd til private barnehager, advarer sterkt mot forslaget.

Hvis denne ordningen blir vedtatt, vil dette medføre en forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager i de privates favør, skriver Østre Toten kommune i sitt høringssvar til direktoratet.

Forslag til ny tilskuddsordning

I forslaget legges det opp til en tilskuddsøkning til de private barnehagene der det oppgis én sats for store barn (3-6 år) og én sats for små barn (0-2 år).

Satsene er beregnet til å være 1.199 kroner for store barn og 2.158 kroner for små barn.

Satsen er beregnet ved at man tar hele beløpet som skal brukes nasjonalt og deler dette på summen av omregnete heltidsplasser for kommunale og private barnehager i hele landet.

Bestemmelsen skal etter planen oppheves fra og med januar 2020.

Kilde: Utdanningsdirektoratet