Ruter nekter å følge Fylkesmannens instruks om at selskapets forløpere også var underlagt offentlighetsloven. (Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther)

Ruter nekter å åpne sporveisarkivene

Til tross for et krystallklart pålegg fra Fylkesmannen vil ikke Ruter behandle krav om innsyn i dokumenter fra de historiske sporveisarkivene.

Striden står om hvorvidt forløperne til Ruter, Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk, var underlagt offentlighetsloven eller ei. I motsetning til både Justisdepartementets lovavdeling og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er Ruter av den oppfatning at selskapene aldri har vært underlagt offentlighetsloven.

Kommunal-Rapport.no skrev første gang om Ruters syn i fjor høst.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.