Marianne Borgen spør om byråd Ola Elvestuen vil bruke kommunens makt i generalforsamling til å instruere Ruter om å respektere Fylkesmannen. (Foto: Kamilla Rudberg/SV).

Reagerer på Ruters egenrådige lovtolkning

SV i Oslo spør om Byrådet vil bruke sin makt som eier av Ruter AS, og stoppe selskapets boikott av Fylkesmannens vedtak om innsyn.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans i saker der Ruter AS avslår innsyn i henhold til offentlighetsloven. Likevel nekter selskapet å respektere Fylkesmannens lovtolkning. Som Kommunal-Rapport.no skrev i forrige uke, har Fylkesmannen pålagt selskapet å vurdere innsyn i de historiske sporveisarkivene på vanlig måte. Dette nekter Ruter.

Spør om byråden vil gripe inn

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.