Offentlig for første gang: Her er Kommune-Norges aksjer

Norske kommuner eier over 325 millioner aksjer i over 1.600 norske og utenlandske selskaper. Det kommer frem i Skatteetatens aksjonærregister, som hittil har vært holdt hemmelig. Sjekk hvilke aksjer din kommune eier.

Aksjonærregisteret

Kommunal Rapport krevde innsyn i en sammenstilling fra Skatteetatens aksjonærregister i 2013.

Mens Kommunal Rapport hadde klage på avslag om innsyn til behandling hos Sivilombudsmannen, foreslo finansminister Siv Jensen (FrP) å endre loven slik at innsyn ble umulig. Forslaget ble avvist av Stortinget.

Sivilombudsmannen har tre ganger uttalt seg om registeret.

En tilnærmet komplett oversikt over nordmenns aksjer ble denne uken offentliggjort. Det skjer etter at Skatteetaten, som gjennom over to år har unndratt dataene fra offentlighet, til slutt ga etter for Kommunal Rapports ønske om innsyn.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.