Karin Andersen (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen/SVSV / Marius Nyheim Kristoffersen

Komitéleder vil ta hemmelige møter opp med ministeren

Karin Andersen (SV) synes andelen kommuner med hemmelige budsjettmøter er høy.

– Det skal være offentlighet. Budsjettprosesser skal være åpne, slik at det er mulig å ettergå hva som er gjort. Det at 27 av 100 kommuner har hemmelige møter, høres mye ut, sier Karin Andersen, leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Hemmelige budsjettmøter

Kommunal Rapport har bedt om innsyn i samtlige ordføreres tjenstlige oppføringer i elektroniske kalendere for perioden september-november.

I kalenderne har vi lett etter ord som «budsjett», «økonomi», «arbeidsmøte», «dialog», «seminar», formannskap og kommunestyre.

Vi har deretter sammenlignet møtene i ordførerens kalender med møteplanen og listen over sakspapirer og protokoller på kommunenes nettsider.

I kategorien hemmelige møter har vi tatt med samlinger der administrasjon og politikere har møttes for å diskutere, bearbeide, gi eller få innspill til utkast eller endelig budsjett, uten at disse står annonsert på kommunens møteplan på nett.

I 27 av 100 undersøkte kommuner fant vi at det er avholdt hemmelige budsjettmøter.