Leder Marianne Borgen (SV) i samferdselskomiteen i Oslo og de andre komitémedlemmene kan få lese en hemmelig rapport om mulig korrupsjon i Ruter bare hvis bystyret vedtar at de skal få innsyn. Arkivfoto: Ole Morten Melgård

Får ikke se granskingsrapport

Samferdselskomiteen i Oslo har ikke rett til å be om å få granskingsrapporten fra Ruter om mulig korrupsjon, mener kommuneadvokaten i Oslo.

– Jeg reagerer på at vi som er kommunepolitikere ikke kan be om innsyn. Vi er jo på en måte folkets ombud. Vi har et spesielt ansvar for å drive med kontroll og tilsyn, sier leder Marianne Borgen (SV) i bystyrets samferdsels- og miljøkomité  til Kommunal-Rapport.no.

Ruter startet i fjor sin egen gransking for å komme til bunns i om også de er involvert i korrupsjonsskandalen i Unibuss. Bestillerselskapet Ruter ble trukket inn i saken da den korrupsjonsdømte salgssjefen hos bussleverandøren MAN, Axel Fischer, forklarte at de hadde betalt for å få tilrettelagt anbud. Det er Ruter som bestemmer de tekniske spesifikasjonene for hva slags type busser selskapet som får anbudet skal bruke på sine ruter.  I vinter leverte revisjonsselskapet BDO granskingsrapporten til Ruter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.