Politianmeldelsen mot kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino er fortsatt ikke ferdig behandlet av politiet.

Politianmeldelsen mot kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino er fortsatt ikke ferdig behandlet av politiet.

Foto: Thomas Frigård

Etterforskningen av brudd på offentlighetsloven er i sluttfasen

I august i fjor ble Kautokeino kommune anmeldt av Norsk Presseforbund for bevisste brudd på offentlighetsloven. Saken er fortsatt ikke avgjort.

– Saken er i sluttfasen, uttaler påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt til Kommunal Rapport.

Valgte på bryte loven

I mai i fjor fikk Kautokeino kommune kraftig kritikk av Statsforvalteren for sin behandling av en innsynsklage fra Kommunal Rapport. Fire ganger måtte Statsforvalteren be kommunen om å utlevere de etterspurte dokumentene, slik at innsynsklagen kunne behandles av klageinstans. Etter fem måneder leverte kommunen fra seg dokumentene, og kommunedirektøren uttalte at kommunen hadde valgt å bryte offentlighetsloven.

– Vi var klar over at dette var et brudd på offentlighetsloven, men det var slik vi valgte å gjøre det. Det finnes ingen sanksjoner for å bryte loven, og vi tenkte at vi bare skulle avvente og ta den kjeften vi eventuelt får, uttalte kommunedirektør Karin Hætta i slutten av mai i fjor.

Mener saken er grov

Uttalelsene fra kommunedirektøren om at det var et bevisst valg å bryte offentlighetsloven, førte til at Norsk Presseforbund valgte å politianmelde kommunen og kommunedirektøren for brudd på straffelovens paragraf 171 om tjenestefeil. 

– Denne saken er så grov at vi har valgt å gå til anmeldelse. Brudd på offentlighetsloven, og også grove brudd, er et stort og gjentakende problem over hele landet, uttalte generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund ved anmeldelsen av saken i fjor sommer.

Nye avhør

Politiet i Finnmark har etterforsket saken, og et halvt år etter anmeldelsen besluttet politiet å igangsette nye etterforskningsskritt i saken. De nye skrittene i saken er nå gjort.

– Det er gjort noen ytterligere avhør i saken og den forventes ferdig etterforsket om ikke lenge. Da vil saken bli sendt til påtalevurdering, uttaler Daae.

Ingen i politiet i Finnmark kan for øyeblikket svare på hvorfor det snart har tatt et år å få behandlet saken ferdig.