Konstituert kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino uttaler at hun regnet med å få kritikk fra Statsforvalteren for sin behandling av innsynskrav i en presentasjon av kommunedirektøren.

Konstituert kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino uttaler at hun regnet med å få kritikk fra Statsforvalteren for sin behandling av innsynskrav i en presentasjon av kommunedirektøren.

Foto: Thomas Frigård
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Brøt offentlighetsloven: – Vi tenkte at vi bare skulle avvente og ta den kjeften vi eventuelt får

I fem måneder ignorerte Kautokeino Statsforvalterens anmodning om å oversende dokumentene i en innsynsklage. Nå må kommunen tåle både kritikk og omgjøring av vedtak.

«Kommunen kan ikke holde tilbake dokumenter med den begrunnelsen at de er faglig uenig med klageinstansen. Vi anser at en slik fremgangsmåte er et grovt brudd på kommunens plikter i klagesaker etter offentleglova slik disse fremkommer av forvaltningsloven og den ulovfestede læren om god forvaltningsskikk», skriver Statsforvalteren i Troms og Finnmark til Kautokeino kommune.

Viser til kommunens plikt

I september i fjor ba Kommunal Rapport om innsyn i en presentasjon daværende kommunedirektør Kent Valio hadde hatt for formannskapet i februar i fjor. Presentasjonen hadde overskriften «Giftig arbeidsmiljø, press om særfordeler til politikere, trusler og represalier». Kommunen har flere ganger endret lovhjemmel for å avslå innsyn, og Kommunal Rapport har klaget på avslagene.

Fire ganger har Statsforvalteren deretter bedt kommunen om å oversende dokumentene, slik at overordnet myndighet i tråd med offentlighetslovens bestemmelser kan ta stilling til innsynsretten i dokumentene, men kommunen har ikke svart. Nå må Kautokeino kommune tåle kritikk.

«Statsforvalteren viser til at kommunen brukte nesten fem måneder på å oversende presentasjonen slik at klagen kunne behandles til tross for flere purringer. Som redegjort for flere ganger av Statsforvalteren har kommunen som underinstans plikt til å oversende dokumenter som de har nektet innsyn i til klageinstans», skriver Statsforvalteren.

– Finnes ingen sanksjoner

Konstituert kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino kommune er ikke overrasket over kritikken de får fra overordnet myndighet. Snarere tvert imot hadde hun forventet kritikken kommunen nå får.

– Vi var klar over at dette var et brudd på offentlighetsloven, men det var slik vi valgte å gjøre det. Det finnes ingen sanksjoner for å bryte loven, og vi tenkte at vi bare skulle avvente og ta den kjeften vi eventuelt får, sier Hætta til Kommunal Rapport.

– Er ikke dette en noe spesiell holdning til gjeldende lovgivning?

– Vi pleier ikke å gjøre det på denne måten, vi er nøye med å følge loven. Det er bare denne saken vi har valgt å gjøre det på denne måten, og vi skal heretter ta hensyn til Statsforvalternes uttalelse, sier Hætta.

Norsk Presseforbund har i lengre tid kjempet for innføring av sanksjonsmuligheter for brudd på offentlighetsloven. Jurist Sindre Meldalen i presseforbundet mener at uttalelsen fra Kautokeino bekrefter behovet for en slik endring.

– Dette er første gang jeg opplever at en kommune sier at de har valgt å bryte offentlighetsloven fordi det ikke finnes sanksjonsmuligheter, og det er en forfriskende ærlighet ved dette. Men, uttalelsen er et meget godt eksempel på hvorfor det er nødvendig å få på plass sanksjonsmuligheter for grove brudd på offentlighetsloven, sier Meldalen.

Gir innsyn

Statsforvalteren omgjør kommunens avslag på innsyn i kommunedirektørens presentasjon. Med unntak av noen få setninger, gir Statsforvalteren innsyn i hele presentasjonen på totalt 36 sider. Statsforvalteren gjør det klart at presentasjonen utvilsomt er et ferdigstilt dokument, og det vises videre til at kommunestyret nå har konkludert at varslet fra Valio ikke skal undersøkes, og tidligere vedtak om at saken skal politianmeldes er opphevet.

«Det er derfor vår vurdering at hensynet til å ivareta en forsvarlig undersøkelse av de hendelsene som er omtalt i presentasjonen, ikke lenger gjør seg gjeldende, skriver Statsforvalteren.

Er ferdig med saken

Det pekes videre på at saken handler om hvordan en offentlig tjenestemann og folkevalgte politikere utfører sitt arbeid i kommunen, og at dette har stor offentlig interesse.

«Statsforvalteren offentliggjør derfor opplysninger om forhold som daværende kommunedirektør mente var kritikkverdig og som han senere varslet om i tillegg til andre forhold som ikke er nevnt i varselet», skriver Statsforvalteren.

At Statsforvalteren nå gir innsyn i presentasjonen som kommunen i fem måneder har nektet å la noen lese, har kommunedirektøren ingen spesielle tanker om.

– Vi er ferdig med vår behandling av denne saken, og jeg ingen kommentar til at det nå gis innsyn i presentasjonen, sier Hætta.

Kommunal Rapport gjør oppmerksom på at det er den samme journalisten som har skrevet denne saken som har krevd innsyn i presentasjonen til kommunedirektøren.