Kommunestyret i Kautokeino har avsluttet varslingssaken fra tidligere kommunedirektør Kent Valio. Fra v: kommunalleder Karin Hætta, ordfører Hans Isak Olsen (GDL), Berit Anne Sara Triumf (V), Ole Klemet Anders Hætta (GDL) og varaordfører Isak Ole J. Hætta (V).

Kommunestyret i Kautokeino har avsluttet varslingssaken fra tidligere kommunedirektør Kent Valio. Fra v: kommunalleder Karin Hætta, ordfører Hans Isak Olsen (GDL), Berit Anne Sara Triumf (V), Ole Klemet Anders Hætta (GDL) og varaordfører Isak Ole J. Hætta (V).

Foto: Thomas Frigård

Opphever vedtak om å anmelde mulige straffbare forhold

Kommunestyret i Kautokeino vedtok å politianmelde kommunedirektørens varsel om mulige straffbare forhold i kommunen. Etter en vurdering fra KS-advokatene, blir vedtaket opphevet.

– Varslingssaken tas til orientering, og da regner jeg med at den er avsluttet. Det synes jeg er helt greit, jeg har hele tiden visst at dette ikke er en sak for politiet, sier ordfører Hans Isak Olsen (GDL).

– Best å avslutte saken