– Å la være å fortelle når disse møtene er, mener jeg er illojalt og en motarbeidelse av hensikten med regelen om åpne møter, sier Ivar Johansen. Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther

Åpne møter som ingen vet om

Innbyggere har rett til å overvære møter i kommunale foretak, men foretakene har ingen plikt til å annonsere møtene. I Oslo praktiseres reglene bokstavtro. – Teoretisk åpenhet, mener Ivar Johansen (SV).

Stortinget har vedtatt at styremøtene i kommunale foretak skal være åpne, på lik linje med møter i folkevalgte organer. Lovendringen tro i kraft juli 2013.

Men mens møter i folkevalgte organer må kunngjøres på forhånd, trenger ikke de kommunale foretakene å fortelle omverdenen om sine møter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.