KS vil gjerne finne ut i hvilken grad og hvordan kommunal sektor er blitt digitalisert som følge av koronautbruddet. Bildet er fra et digitalt møte i Holmestrand kommune.

KS vil gjerne finne ut i hvilken grad og hvordan kommunal sektor er blitt digitalisert som følge av koronautbruddet. Bildet er fra et digitalt møte i Holmestrand kommune.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kartlegger koronaens effekt på kommunenes digitalisering

KS gjennomfører en landsomfattende undersøkelse for å undersøke hvilke konsekvenser pandemien har hatt for digitaliseringen i kommunesektoren.

I januar sender KS ut to spørreundersøkelser over hele landet: Én om virusutbruddets betydning for digitaliseringen, og én om erfaringene som kommunene og fylkeskommunene har gjort seg så langt med korona.

Et digitalt løft?

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.