Kjøp av øl og rusbrus på butikk. I gjennomsnitt drikker en voksen nordmann 7 liter ren alkohol i året. 5 liter handles på butikken eller Vinmonopolet, og i tillegg kommer grensehandel, taxfree og skjenking på utesteder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Får oversikt over lokalt alkoholsalg

Gjennomsnittsnordmannen handler 5 liter ren alkohol i året fra butikk og Vinmonopolet. Nå har kommunene for første gang fått en oversikt over salg lokalt.

Tre kommuner nord i Buskerud, Hemsedal, Hol og Gol, topper listen over alkoholsalg med 6,9 til 6,5 liter ren alkohol i året per person over 15 år.

Lavest salg finner vi i Hedmark-kommunene Eidskog og Åsnes (2,7 og 3,1 liter) og Eidsberg i Østfold (3,2 liter).

– I befolkningen er alkoholbruk blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død. Dette er derfor et viktig tema for det lokale folkehelsearbeidet, sier seniorforsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet.

Kommunene kan sammenligne

Det er første gang folkehelseprofilene viser tall for alkoholomsetning i butikk og på Vinmonopol på kommunenivå. Statistikken omfatter også en oversikt over hvor mange skjenkesteder det er i kommunen samt skjenketidsslutt.

På denne måten kan kommunene se hvordan de ligger an i forhold til nivået i fylket, landsgjennomsnittet eller sammenligne seg med nabokommunen.

Skjenking fra serveringssteder regnes derimot ikke med, og heller ikke taxfree-salg eller grensehandel. Smugling, hjemmebrent og forbruk i utlandet inngår ikke i statistikken.

Helsemyndighetene har regnet ut at en voksen nordmann i gjennomsnitt drakk nesten 7 liter ren alkohol i 2016, mens salg fra Vinmonopol og butikker utgjorde 5 liter.

Turisme gir utslag

– Det er delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommunene, avstand til Vinmonopol samt turisme, men disse faktorene må likevel tas i betraktning når man vurderer tallene, opplyser Folkehelseinstituttet.

Det er justert for feriemåneder slik at kommuner som er typiske feriemål ikke skal få kunstig høyt utslag. Likevel bør kommunene ta reiseliv – for eksempel i helgene – med i vurderingen, heter det.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.