Når flere skal bli til én, er det lurt å lage et nytt merkevarestrategisk kart for å lykkes på best mulig måte – akkurat som når bedrifter fusjonerer, er Per Paulsens oppfordring til sammenslåingskommuner. Foto: Privat

– Mange kommuners slagord har ikke rot i virkeligheten

– Kommuner som fusjonerer kan lære mye av private bedrifter når det gjelder merkevarebygging, mener Per Paulsen, strategisk rådgiver innen merkevarebygging.

– Kanskje mer enn noen gang trenger norske storkommuner en visjon og et godt merkeløfte. Noe som er samlende, styrende og inspirerende når de skal lære seg å leve sammen under ett felles navn og kommunevåpen – eller en helt ny merkevare, om vi velger å se det slik, hevder Per Paulsen i selskapet Bmerk.