FNs bærekraftsmål har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FOTO: UN Photo/Manuel Elias

FNs bærekraftsmål inn i kommunenes planlegging

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale forventninger til kommunal planlegging.  

FNs 17 bærekraftsmål

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitærforhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 ble vedtatt av Kongen i statsråd den 14. mai. Det er en videreføring av tidligere retningslinjer med noen tillegg. Det nye er at FNs 17 bærekraftsmål er med i dokumentet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.